top of page

Algemene voorwaarden

Aanmelding & Inschrijving

1. De overeenkomst tussen de VSO en de voetballer treedt in werking als: uw inschrijving voor de cursus of voetbaldagen door de Voetbalschool Oranje is bevestigd.

2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.

3. Wanneer het maximum aantal voetballers is bereikt is plaatsing op een wachtlijst mogelijk.

 

Betaling

Deelname aan de cursus of voetbaldagen is definitief wanneer het gehele bedrag is overgemaakt, het bedrag dient overgemaakt te worden voor de start van de activiteit.

 

Inhoudelijke regels

1. VSO is clubonafhankelijk en te gast bij de Voetbalvereniging. Dit houdt in dat de voetballers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

2. De voetballers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een voetballer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende voetballer.

3. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden via een mail naar info@voetbalschooloranje.nl

4. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Afgelastingen staan vermeld op de website en worden nog verstuurd via de mail.

5. Eventueel afgelaste trainingen worden aan het eind van de cursus ingehaald.

6. De voetballers zijn verplicht de kleding van VSO tijdens de cursus te dragen.

 

Aansprakelijkheid

1. VSO stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

2. VSO stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de voetballers opgelopen bij de trainingen. VSO is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstaande blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.

3. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

 

Publicatie beeldmateriaal  
1. Tijdens de activiteiten van Voetbalschool Oranje zullen er foto’s en video’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden geplaatst op sociale media, de website en soms ook op promotiemateriaal. Het kan dus zijn dat uw kind op beeldmateriaal staat.

2. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u Voetbalschool Oranje toestemming om dit beeldmateriaal voor deze doeleinden te gebruiken.

3. Mocht u toch niet willen dat beeldmateriaal met uw kind geplaatst of gebruikt zal worden dan kunt u ons alsnog verzoeken deze plaatjes te verwijderen dan wel niet te plaatsen. Daar zullen wij dan zo goed mogelijk gehoor aan geven. Dit kan bijvoorbeeld niet meer met promotiemateriaal wat al afgedrukt is.

bottom of page